Giỏ hàng

SSD Cache Acceleration

SSD Cache Acceleration

Cải thiện hiệu suất QNAP NAS với bộ nhớ cache SSD

Thêm bộ nhớ cache SSD vào QNAP NAS của bạn và chọn chế độ bộ nhớ cache phù hợp với yêu cầu của bạn có thể cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống, tối đa hóa không gian lưu trữ và giảm thiểu chi phí liên quan.

 

NAS hỗ trợ SSD nhanh chóng nằm trong tầm tay của bạn

SSD là một công cụ thay đổi hoàn toàn cuộc chơi so với các ổ cứng truyền thống. Khi giá mỗi GB của SSD giảm và dung lượng lưu trữ tăng lên, chưa bao giờ có thời điểm tốt hơn để xây dựng cấu trúc lưu trữ kết hợp SSD / HDD để tối đa hóa lợi ích của việc tối ưu hóa hiệu quả dữ liệu và chi phí lưu trữ.

Tăng tốc bộ nhớ cache SSD là gì?

Bộ nhớ đệm SSD là một cách để có được bộ nhớ nhanh hơn, giảm độ trễ, đồng thời cải thiện hiệu suất và tốc độ truy cập NAS toàn diện bằng cách lưu trữ dữ liệu được truy cập thường xuyên trên SSD. Nó rất có lợi cho các ứng dụng yêu cầu IOPS như cơ sở dữ liệu (xử lý giao dịch trực tuyến, máy chủ email), máy ảo và cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo (VDI).

Ưu điểm của SSD so với ổ cứng truyền thống

 

 

                Hiệu suất IOPS cao hơn và thời gian phản hồi

 

 

Không có đầu đĩa - ít khả năng bị hỏng ổ hơn

 

 

Vật lý nhỏ hơn và yên tĩnh hơn

 

 

Sử dụng điện năng thấp hơn

 

 

 

 

QuTS hero or QTS?
Make your choice based on this information.

 

QuTS hero

QTS

  

Filesystem

ZFS

Ext4

 

SSD Cache

Read Cache

Read/Write Cache
Read Cache
Write Cache

 

Inline Compression

Yes
(LZ4 compression, ideal for RAW files and document files)

No

 

Inline Deduplication

Yes
(At least 16 GB RAM required)

No

 

HBS with QuDedup for Remote Backup

Yes

Yes

 

Power Failure Protection (Hardware)

Uninterruptible power supply (UPS)

Uninterruptible power supply (UPS)

 

Power Failure Protection (Software)

ZIL
Copy-On-Write
(Service continues after power recovery)

No
(Risk of filesystem-level corruption on power-loss and system downtime required for “Check File System”)

 

Permission Management

Rich ACLs (14 types)

POSIX ACLs (3 types) + certain special permissions

 

Capacity Expansion

Upgrade RAID capacity
Change higher capacity disk drives
Attach expansion enclosures/JBODs

Add a disk drive to a RAID group
Upgrade RAID capacity
Change higher capacity disk drives
Attach expansion enclosures/JBODs

 

Data Security

Better
(Self-Healing & Copy-on-Write)

Standard

 

Overall Performance

Requires higher-performance CPU and more memory

Better

 

Recommendation SSD Configuration for Video Editing Applications

Use SSD Pools

Note: Set the block size 128K when creating Folders/LUNs

Editing (from original/RAW files): Use SSD Pools
Post production: Enable Read/Write cache

Note: Set the block size to 32K or 64K when creating Volumes, and choose “All I/O” for cache mode.

 

     

 

 

QTS NAS hỗ trợ công nghệ Qtier để tối đa hóa lợi ích của SSD

Công nghệ Qtier tự động di chuyển dữ liệu giữa ổ SSD và ổ cứng dựa trên tần số truy cập của chúng - đảm bảo ưu tiên quyền truy cập vào dữ liệu “nóng” được sử dụng thường xuyên. Qtier IO-Recognition dự trữ một không gian giống như bộ nhớ cache để tăng hiệu suất IOPS khi các ứng dụng đọc / ghi ngẫu nhiên cao tạm thời được yêu cầu.
 

Learn more: QNAP NAS supports SSD caching and auto tiering


 

* Qtier chỉ được hỗ trợ bởi NAS dựa trên x86 (Intel hoặc AMD) và NAS dựa trên ARM 64-bit với RAM 2GB và QTS 4.4.1 (hoặc mới hơn).